Новости СДО и курсове

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOZ

 

 

Woerwag_Logo

 

 

 

      
 От средата на 2008 г. списанието "Здравен мениджмънт"започва да излиза с ново име - "Здравна политика и мениджмънт" и с нов ISSN 1313-4981

Към списание "Здравна политика и мениджмънт"
   
                  Списание Здравен мениджмънт

                      Том 8, 2008 г., брой 6
ZM

diamond red Дискусионен клуб
 

Б. Давидов    Диагностично свързаните групи “срещу” клиничните пътеки? - 8, 2008, № 6, 5-7.

Ключови думи (MEDLINE):Diagnosis related groups -- economics; Reimbursement mechanisms -- organization and administration; Critical pathways -- organization and administration; Financial management, hospital–- methods.


Download PDF
diamond red Собствени проучвания и анализи

 

С. Спиридонов   Сравнителен анализ на публичния и частния болничен сектор. - 8, 2008, № 6, 8-11.

Ключови думи (MEDLINE):Health services research; Hospitals, private -- trends; Hospitals, private -- utilization; Hospitals, public – utilization.

 Download PDF

Д. Шопов   Универсални елементи на системата за управление на качеството в лечебни заведения. - 8, 2008, № 6, 12-17.

Ключови думи (MEDLINE):Models, organizational; Total quality management -- organization and administration.


Download PDF

М. Радева   Права на задължително здравноосигурените лица. - 8, 2008, № 6, 18-25.

Ключови думи (MEDLINE):Insurance, health -- legislation and jurisprudence; Patient rights legislation and jurisprudence.


Download PDF

Д. Монова   Роля на ръководителя при управление на стреса в лечебните заведения. - 8, 2008, № 6, 26-29.

Ключови думи (MEDLINE):Burnout, professional -- prevention and control; Task performance and analysis; Leadership; Burnout, professional -- psychology; Interprofessional relations; Role; Workload.


Download PDF

Д. Радев, Д. Димитров, В. Петкова    Анализ на здравния мениджмънт в Диагностично консултативните центрове. - 8, 2008, № 6, 30-31.

Ключови думи (MEDLINE):Ambulatory care facilities -- organization and administration; Economic competition; Institutional management teams; Organizational case studies; Organizational culture; Personnel management.

  Download PDF

Н. Йорданов, Р. Стефанов   Изкуството да кажеш истината или подготвени ли са лекарите да споделят „лоша новина” с пациентите? - 8, 2008, № 6, 32-37.

Ключови думи (MEDLINE):Truth Disclosure -- ethics, Professional Competence Professional Patient Relations ethics; Terminally Ill -- psychology; Informed consent; Neoplasms.

  Download PDF

М. Камбурова, А. Велкова, Р. Росманова, А. Фортунова    Рискови фактори за раждане на недоносени деца в Плевенски регион. - 8, 2008, № 6, 38-43.

Ключови думи (MEDLINE):Labor, premature -- etiology; Risk factors; Social class; Educational status; Employment; Rural population.

 Download PDF

Д. Танева, Д. Шопов, И. Баташки    Роля и място на медицинската сестра в реализирането на лечебно охранителния режим на болничното отделение. - 8, 2008, № 6, 44-47.

Ключови думи (MEDLINE):Clinical nursing research; Hospital units -- organization and administration; Job description; Nurse's role; Nursing assessment; Nursing staff, hospital-- organization and administration; Questionnaires.

 Download PDF

А. Щерев    За рационална социална политика. - 8, 2008, № 6, 48-53.

Ключови думи (MEDLINE):Population Dynamics; Public policy; Health policy; Health priorities; Reproductive health services.

 Download PDF

П. Балканска, Н. Георгиев, С. Младенова    Образователни потребности на професионалистите по здравни грижи в областта на геронтологията. - 8, 2008, № 6, 54-60.

Ключови думи (MEDLINE):Geriatric nursing education; Education, nursing, continuing -- organization and administration; Nursing staff -- education; Staff development -- organization and administration.

 Download PDF

З. Радионова    Ефективност на иновационната образователна технология  проблемно базирано обучение във Факултет по медицина. - 8, 2008, № 6, 61-65.

Ключови думи (MEDLINE):Faculty, medical;  Problem-based learning -- methods; Students, medical--psychology.

 Download PDF

diamond red Научни обзори, съобщения, реферати

 

Т. Веков, С. Джамбазов   Нов подход в здравното осигуряване за подобряване на качеството. - 8, 2008, № 6, 66-68.

Ключови думи (MEDLINE): Insurance, health economics; Insurance, health-- trends ; Private sector--trends; Delivery of health care -- trends; Financing, government; Financing, personal; Health policy; Insurance, health-- economics; Insurance, health--trends; Managed care programs.

 Download PDF

Г. Комитов, С. Генев    Здравната политика и нейните стратегически приоритети в условията на продължаваща реформа – ІI част. - 8, 2008, № 6, 69-75.

Ключови думи (MEDLINE): Health care reform -- organization and administration; Politics ; Public health; Health priorities.


Download PDF

Н. Лалев    Фактори и бариери на социално етичния маркетинг в здравеопазването. - 8, 2008, № 6, 76-79.

Ключови думи (MEDLINE):Marketing of health services ethics; Ethics, Business; Organizational culture; Public policy; Social change; Social responsibility.


Download PDF

С. Василев    Младите лекари като приоритетен проблем на болничния мениджмънт. - 8, 2008, № 6, 80-82.

Ключови думи (MEDLINE): Hospitalists -- education; Hospitalists -- organization and administration; Career choice; Career mobility.


Download PDF

В. Захов  Управление на човешките ресурси в лечебните заведения. - 8, 2008, № 6, 83-84.

Ключови думи (MEDLINE): Health personnel -- organization and administration; Health personnel --standards; Job description; Job satisfaction.


Download PDF

Ф. Ребергер, М. Христова, М. Дякова   Характеристики на здравната система в Германия. - 8, 2008, № 6, 85-88.

Ключови думи (MEDLINE):Delivery of health care -- organization and administration; Germany; Insurance, health -- history; Insurance, Health economics; Health benefit plans, Employee; Managed care programs; Health care reform.


Download PDF

М. Траяноски, В. Лазаревик    Доброволното здравно осигуряване – възможност за ползване на допълнителни здравни услуги извън обхвата на задължителното осигуряване. - 8, 2008, № 6, 89-91.

Ключови думи (MEDLINE):Insurance, Health -- economics; Insurance, health -- trends.; Financing, government; Financing, personal; Health policy.


Download PDF

К. Попова   Ефективност на методите за диагностика на мозъчно съдова патология. - 8, 2008, № 6, 92-94.

Ключови думи (MEDLINE):Cerebrovascular disorders -- diagnosis; Diagnostic techniques and procedures -- utilization; Efficiency, Outcome and process assessment, health care.


Download PDF

И. Бонев, Е. Радев   Понятието акцентирана личност в контекста на медицинската диагностика. - 8, 2008, № 6, 95-102.

Ключови думи (MEDLINE):Personality disorders--diagnosis; Behavioral symptoms--diagnosis.

 Download PDF

П. Джуров    Етична отговорност на фармацевта. - 8, 2008, № 6, 103-106.

Ключови думи (MEDLINE:    Ethics, pharmacy; Pharmaceutical services--organization and administration;  Pharmacists--psychology;  Pharmacists--ethics.

 Download PDF

Е. Милев, М. Георгиева, Д. Димитров    Д р Иван Селимински   ролята му в здравеопазването и социалния живот на Балканите през ХIХ ти век. - 8, 2008, № 6, 107-113.

Ключови думи (MEDLINE):Famous persons; History of medicine, 19th cent.; History; Europe, Eastern; Bulgaria.

 Download PDF

diamond red Новии книги

 

В. Петков      Първичната извънболнична медицинска помощ – проблеми и перспективи. Нова книга от Т. Златанова и Р. Златанова Великова - 8, 2008, № 6, корица  3.

 

В. Борисов     Нова книга на д-р Тотко Найденов - 8, 2008, № 6, корица  3.

 

diamond red Новини и събития

 

Приветствие от министъра на здравеопазването по повод Деня на народните будители. - 8, 2008, № 6, с. 2.

 Download PDF

5 години Катедра по икономика на здравеопазването към Факултета по обществено здраве, МУ – София. - 8, 2008, № 6, с. 3.

 Download PDF

Образователна програма по обществено здраве като част от проект INTERREG III за трансгранично сътрудничество между България и Гърция. - 8, 2008, № 6, с. 4. Download PDF
Обучение в Германия - съобщение на DAAD - - 8, 2008, № 6, с. 43; с. 68. Download PDF
Професор Воденичаров - академик на БАНИ - 8, 2008, № 6, с. 114. Download PDF
Работна среща на тема: “Политика и стратегия за по нататъшно усъвършенстване на здравното осигуряване в Република България”. - 8, 2008, № 6, с. 114. Download PDF
Промоция на Випуск  2008 г. от Медицински колеж „Йорданка Филаретова”. - 8, 2008, № 6, с. 115. Download PDF
diamond red Колона на редактора

 

В. Борисов    Новогодишни приказки. - 8, 2008, № 6, с. 116.

Download PDF

   
Програмата Adobe Reader можете да свалите от този уеб адрес:
Download new and previous versions of Adobe Reader

 Настоящо издание " Архив " За списанието " Теми и рубрики " Абонамент " За авторите " Редколегия
Полезни връзки " Новости " СДО и курсове към ФОЗ " Английска версия " Към началната страница

 

 


Registered in
All.bg
Search Bulgarian web-space DIR.BG Search.bg Web.bg