Рубрики и тематични полета


Анкети и тестове

К. Пасхалидис - Общественото мнение и здравната реформа. 1, 2001, № 1, 28-30.
Зл. Петрова, В. Младенова - Проучване на степента на удовлетвореност на пациентите от качеството на предлаганите медицински услуги от общопрактикуващия лекар. - 3, 2003, № 6, 10-16.
В. Петков   Удовлетвореност от качеството на медицинската помощ след въвеждането на задължителното здравно осигуряване - 4, 2004, № 4, 28-30.
В. Петков   Отношение на пациентите към здравното осигуряване - 5, 2005, № 1, 10-13.
А. Александров   Тютюнопушене - свободен избор и забрана (изводи от една анкета) - 5, 2005, № 2, 53-55.

P. Златанова, T. Златанова, А. Чешмеджиева   Пациентите за здравната реформа - 5, 2005, № 4, 30-33.

Р. Златанова  Хронометраж на дейността на общопрактикуващия лекар. - 5, 2005, № 5, 5-7.
И. Мишева  Мотивация на потребителите на здравни застраховки в условията на здравноосигурителна система. - 5, 2005, № 5, 8-13.
Р. Димова, Р. Асенова, Н. Иванова, Ст. Георгиева, Ц. Атанасова  Отношение на тийнейджърите към сексуалното и репродуктивно здраве - 5, 2005, № 6,  21-25.
И. Стамболова   Пациентите за ролята на медицинската сестра, работеща в екипа на oбщопрактикуващия лекар - 5, 2005, № 6, 26-30.

 

Предишна страница
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

 

Registered in
Search Bulgarian web-space

 

 

 

 

Страницата се актуализира периодично. Моля изпращайте Вашите мнения и предложения относно нейното усъвършенстване на следните адреси: