Новости СДО и курсове

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOZ

 

 

 

                       
  Следдипломно обучение

   

 

ПЛАН – РАЗПИСАНИЕ
НА КУРСОВЕТЕ ЗА СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ

НА МАГИСТРИ, БАКАЛАВРИ И СПЕЦИАЛИСТИ
С МЕДИЦИНСКО И НЕМЕДИЦИНСКО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ 2008 ГОДИНА

dot-red 1. НАЧАЛО
dot-red 2. ОСНОВНИ КУРСОВЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ ( само за зачислени в специализация)
dot-red 3. ТЕМАТИЧНИ ПЛАНОВИ КУРСОВЕ
dot-red 4. ТЕМАТИЧНИ ИЗВЪНПЛАНОВИ КУРСОВЕ (срещу заплащане)
dot-red 5. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В КУРС
dot-red 6. У К А З А Н И Я
dot-red 7. Достъп до файла във MS-Word-формат

 

За контакти:
     Факултет по Обществено Здраве, МУ – София
     ул. “Бяло Море” №8, ет.4, 1527 София
    Тел./факс: (02) 9432 – 127 / 304 / 216


    Уеб-сайт на ФОЗ - МУ София: http://mu-sofia.bg/index.php?p=110&mbs=0,0,4,0&f=4

 

 

Registered in
Search Bulgarian web-space