Рубрики и тематични полета

 

Актуална научна информация

(терминология, библиография, нови книги)

Актуална лекция: Г. Ранчов    Теория на системите в управление на здравеопазването - 4, 2004, № 2, 55-59.  
Актуална лекция: Г. Ранчов    Теория на управлението в практиката на здравеопазните системи (Продължение от брой 2, 2004 г.) - 4, 2004, № 4, 47-52.
В. Борисов    Здравен мениджмънт. Том 1. Азбука на здравния мениджмънт. Филвест, 2004. - 4, 2004, № 6, 65.
.
С. Попова    Социалноетични измерения на здравния мениджмънт - 4, 2004, № 6, 65.
.
Актуална лекция: Г. Ранчов    Математическо моделиране в управлението на здравните системи - 5, 2005, № 1, 53-59.  
Ст. Гладилов, Ж. Павлова, А. Чешмеджиева и Ц. Петрова    Икономика на здравеопазването - ръководство за практически упражнения - 5, 2005, № 1, 67.
E. Шипковенска   Сърдечно-съдов риск •• проблем с много неизвестни (Sofia Heart Study 1992-1999) - 5, 2005, № 1, 67.
М. Апостолов     РАдмирации за една нова книга: “Медицинска деонтология” от проф. д-р Ст. Раданов - 5, 2005, № 2, 58-59.
Нов учебник:    Стамболова, И. и Г. Чанева Технически фишове и протоколи за здравни грижи София, 2004. - 5, 2005, № 2, 62.
.
Нов учебник:    Педагогика. Първа част: Теория на възпитанието. Учебник за студенти Факултет по обществено здраве МУ София. Под научното ръководство и редакция на доц. д-р Теодор Попов - 5, 2005, № 2, 62.
.
В. Борисов    Рецензия за книгата на доц. д-р Гена Грънчарова - “Управление на здравните грижи” - 5, 2005, № 3, 60.
П. Балканска   Рецензия на новата книга на доц. Теодор Попов “Терапия и профилактика чрез изкуство” - 5, 2005, № 4, 60.
В. Борисов Здравен мениджмънт - 5, 2005, № 5, 62
Т. Попов (редактор) Теория на обучениeто. Дидактика. Учебник за студентите от Факултета по обществено здраве при МУ София. - 5, 2005, № 5, 62.
Health Determinants in the Scope of New Public Health: A Handbook for Teachers, Reseachers and Health Professionals  
И. Мишева   Здравно застраховане Изд. СА "Д. Ценов", Свищов 2005 - 5, 2005, № 6, 58.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

 

Registered in
Search Bulgarian web-space

 

 

 

 

Страницата се актуализира периодично. Моля изпращайте Вашите мнения и предложения относно нейното усъвършенстване на следните адреси: