Новости СДО и курсове

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOZ

 

 

   

Новости

   

Към списание "Здравна политика и мениджмънт"

2008 година

ZM-Logo

diamond-red

Приветствие от министъра на здравеопазването по повод Деня на народните будители. - 8, 2008, № 6, с. 2.

 Download PDF

diamond-red

5 години Катедра по икономика на здравеопазването към Факултета по обществено здраве, МУ – София. - 8, 2008, № 6, с. 3.

 Download PDF

diamond-red Образователна програма по обществено здраве като част от проект INTERREG III за трансгранично сътрудничество между България и Гърция. - 8, 2008, № 6, с. 4. Download PDF
diamond-red Обучение в Германия - съобщение на DAAD - 8, 2008, № 6, с. 48; с. 63. Download PDF
diamond-red Професор Воденичаров - академик на БАНИ - 8, 2008, № 6, с. 114. Download PDF
diamond-red Работна среща на тема: “Политика и стратегия за по нататъшно усъвършенстване на здравното осигуряване в Република България”. - 8, 2008, № 6, с. 114. Download PDF
diamond-red Промоция на Випуск  2008 г. от Медицински колеж „Йорданка Филаретова”. - 8, 2008, № 6, с. 115. Download PDF
diamond-red 5–та годишнина на Катедрата по Икономика на здравеопазването  - 8, 2008, № 5, 2. Download PDF
diamond-red

7 години Факултет по Обществено Здраве при Медицински Университет – София  - 8, 2008, № 4, 97-98.

Download PDF
diamond-red

Отчетно-изборно събрание на Национално сдружение за здравна политика и мениджмънт - 8, 2008, № 4, 98.

Download PDF
diamond-red

Юбилейна международна научна конференция “Здравеопазването – между социалната справедливост и икономическата ефективност”, Варна - 8, 2008, № 4, 99.

Download PDF
diamond-red

7-ми международен конгрес по медицински науки - 2008 - 8, 2008, № 4, 99.

Download PDF
diamond-red

Заедно за здраве – стратегически подход на ЕС за 2008-2013 г. -  8, 2008, № 4, 100.

Download PDF
diamond-red

Награда “Златна панацея” за проф. д-р Сашка Попова – Зам. ректор по учебната дейност на МУ–София - 8, 2008, № 3, c. 2.

Download PDF

diamond-red

Проф. Хенк тен Хаве от ЮНЕСКО удостоен с „Доктор Хонорис Кауза” на МУ – Плевен - 8, 2008, № 3, 103-104.

Download PDF

diamond-red

Проф. д-р Ваньо Митев - новият Ректор на Медицински Университет – София -  8, 2008, No 2, с. 2.

Download PDF

diamond-red

Проф. Д-р Сашка Попова от ФОЗ – първи заместник ректор по учебната дейност на МУ-София -  8, 2008, No 2, с. 2.

Download PDF

diamond-red

Международен ден на здравето - 7 април 2008    -  8, 2008, No 2,  с. 2

Download PDF

diamond-red Национален информационен ден. Програма на Европейската общност за действие в областта на общественото здраве 2008-2013. Покана за проектни предложения за 2008 г. - -  8, 2008, No 2. Download PDF
diamond-red

Национална конференция „Кризата - една година по-късно: Българинът - европейски пациент в болно  здравеопазване" -  8, 2008, No 2, с. 111.

Download PDF

diamond-red

Трета национална конференция "Информационни и комуникационни технологии в здравеопазването" -  8, 2008, No 2, 111-112.

Download PDF

diamond-red

Кръгла маса на тема „Захарен диабет в България - предизвикателства и политики -  8, 2008, No 2, 112-113.

Download PDF

diamond-red Седем години списание „Здравен мениджмънт” – 8, 2008, No 1, с. 2, с. 79 Download PDF
diamond-red

Когато преоткрием себе си. Промоция на книгата „Съмнението” от В. Борисов. – 8, 2008, No 1, 80-83.

Download PDF
diamond-red Ново медицинско откритие срещу рака на шийката на матката – 8, 2008, No 1, 84. Download PDF

 

 

 

Registered in
Search Bulgarian web-space