Рубрики и тематични полета

 

Актуална научна информация

(терминология, библиография, нови книги)

Ж. Христов   Регулираната предприемаческа дейност в системата на здравеопазване на европейските страни – представяне на книга - 6, 2006, № 2, 13-20.
.
Р. Трашлиев   Отзив за книгата на З. Савова  "Анорексия и булимия - болести на съвремието" - 6, 2006, № 3, 76.
Ц. Воденичаров    Ясни послания към бъдещия мениджър - отзив за книгата на В. Борисов " Стратегически здравен мениджмънт - философия и практика" - 6, 2006, № 5, 77-78.
Т. Попов Необходимост и реалност в обучението на бакалаврите по здравни грижи - отзив за изданието "Учебно-практическо ръководство по медицинска педагогика" на Г. Петрова и М. Тодорова - 6, 2006, № 6, 89
Diamond-red Кл. Сапунджиева Теория на обучението. Дидактика. Отзив за учебника по дидактика под редакцията на Теодор Попов - 6, 2006, № 6, 90.
Diamond-red

Т. Попов    „Етиката в българското здравеопазване" - значим труд с измерения в бъдещата научна дейност (рецензия)    - 7, 2007, №4, 89

Ключови думи  ( MEDLINE):  Books; Ethics, medical; Delivery of health services.

 
Diamond-red

“Етиката в българското здравеопазване”    София, Симел, 2007, 533 с. - V 7, 2007, No5, 79.

Ключови думи  ( MEDLINE):  Books; Ethics, Health services--supply and distribution; Health services--organization and administration.

Diamond-red

С. Гладилов   „Методи за икономическа оценка на здравни програми” от М. Драмънд, Б. О`Брайън, Г. Стодарт, и Дж. Торънс. Анотация на книга. –  7, 2007, No 6, 89.

Ключови думи  (MEDLINE):  Books; Program evaluation; Evaluation studies; Health economics; Health services--organization and administration.

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Следваща страница

 

 

Registered in
Search Bulgarian web-space

 

 

 

 

Страницата се актуализира периодично. Моля изпращайте Вашите мнения и предложения относно нейното усъвършенстване на следните адреси: