Информационни технологии в здравеопазването

Прояви Есен 2005 г.

- Първа международна работна среща по проблемите на електронното правителство и защита на данните;
- Деветнадесета международна конференция по Системи за автоматизация на инженерния труд и научните изследвания;
- Есенна среща на Българската асоциация на сертифицираните партньори на Майкрософт
- 5, 2005, № 5, 51-53.

Н. Попов, В. Петков   Подход при електронното oбучение на студентите по здравен мениджмънт. - 5, 2005, № 5, 51-53.
П. Дяков, М. Дякова   Общи характеристики на здравни информационни системи - 5, 2005, № 6, 51-55.
diamond - red

В. Петков и Н. Попов    Новите технологии в помощ при обучението на студентите по здравен мениджмънт  - 7, 2007, №4,  25-28.

Ключови думи  (MEDLINE): Education, public health professional-- organization and administration; Problem-based learning--methods; Students, public health--psychology; Computer communication networks--utilization.

diamond - red

Н. Попов, В. Петков   Резултати от пилотен проект по ИКТ-базирано обучение на студентите от ФОЗ, МУ – София. Трудности при изпълнението на задачата  - V 7, 2007, No5, 34-39.

Ключови думи (MEDLINE): Education, distance--organization and administration; Education, public health professional-- organization and administration; Problem-based learning--methods; Students, public health--psychology; Computer communication networks--utilization; Questionnaires.

diamond - red

В. Петков, Н. Попов, Р. Златанова    Резултати от пилотния проект по ИКТ базирано обучение на студентите от ФОЗ, МУ-София.   Сработване на екипите и придобити полезни знания и умения  –  7, 2007, No 6, 44-50.

Ключови думи  (MEDLINE): Education, distance--organization and administration; Education, public health professional--organization and administration; Students, public health--psychology; Interpersonal relations; Computer communication networks.

 

 

Предишна страница
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

 

Registered in
Search Bulgarian web-space

 

 

 

 

Страницата се актуализира периодично. Моля изпращайте Вашите мнения и предложения относно нейното усъвършенстване на следните адреси: