Рубрики и тематични полета

 

Позиция

Ц. Воденичаров    Шестата разлика между медика и мениджъра - 4, 2004, № 2, 3-5.

.

Ц. Воденичаров   Седмата разлика между медикаимениджъра - 4, 2004, № 3, 2-3.

Ц. Воденичаров   Приликата между мениджъра и медика - 4, 2004, № 4, 3-6.

.

В. Борисов   Администраторът и мениджърът - 4, 2004, № 5, 3-8.

В. Борисов   Управленският екип - нероденото дете на здравната реформа - 5, 2005, № 1, 3-4.

Ц. Воденичаров    Управленската компетентност - ключ към ефективната промяна - 5, 2005, № 2, 3-4.

Ст. Гладилов    Икономическият начин на мислене в здравеопазването. - 5, 2005, № 3, 3-4.

В. Борисов   Невидимото обезкръвяване  на болниците - 5, 2005, № 4, 3-4.

В. Борисов   Стратегическият мениджмънт - дефицит на здравната реформа - 5, 2005, № 6, 3-5.

Ц. Воденичаров   Десетте принципа на медика и мениджъра - 6, 2006, № 3, 1-3.

Ц. Воденичаров    Десетте принципа на медика и мениджъра (класификация) - 6, 2006, № 4, 3-4.

Ц. Воденичаров    Десетте принципа на медика и мениджъра (втори принцип) - 6, 2006, № 5,  3-5.

М. Ненчев    Национална здравна стратегия и за фармацевтичния сектор - 6, 2006, № 5, 6-7.

Ц. Воденичаров   Десетте принципа на медика и мениджъра.  Трети принцип: Мисли асоциативно и интегрално - 6, 2006, № 6, 3-6.

Сн. Кондева   За кого е (не)справедлива здравноосигурителната система - 6, 2006, № 6, 7-9. 

 

 

 

Registered in
Search Bulgarian web-space

 

 

 

 

 

Страницата се актуализира периодично. Моля изпращайте Вашите мнения и предложения относно нейното усъвършенстване на следните адреси: