Новости СДО и курсове

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOZ

Woerwag_Logo

 

                     Рубрики    
Здравна икономика - 2008
ZM-Logo

3. Петрова   Организационна и договорна ефективност на НЗОК - 1 част - 8, 2008, No 2, 18-25.

Ключови думи (MEDLINE):   Insurance, health--economics; Insurance coverage; Needs assessment; Efficiency, organizational; Insurance, health, reimbursement.

  Download PDF

З. Петрова   Организационна и договорна ефективност на НЗОК - ІІ част - 8, 2008, № 3, 7-16.

Ключови думи (MEDLINE): Insurance, health--economics; Efficiency, Organizational; Morbidity; Mortality; Patient satisfaction; Health services needs and demands; Health care costs--statistics and numerical data.

Download

Д. Тодорова, Е. Караславова, М. Дякова     Подготовка за договарянe на извънболнична медицинска помощ - І част - 8, 2008, № 3, 17-20.  

Ключови думи (MEDLINE):Ambulatory care--organization and administration Ambulatory care--economics; Cost of illness;  Insurance, health--economics; Fee for service plans--organization and administration.

  Download PDF

Л. Спасов, П. Трендафилова    Оценка на преките разходи за извършване на чернодробни трансплантации в Университетска болница „Лозенец” - 8, 2008, № 3, 26-32.


Ключови думи (MEDLINE):Liver transplantation--economics;   Direct service costs.

 Download PDF

Е. Шипковенска, М. Дякова, Д. Кръшков   Модели на здравно осигуряване в Европа и регулирана предприемаческа дейност в системата на здравеопазване - 8, 2008, № 3, 57-65.

Ключови думи (MEDLINE):Insurance, health--economics; Insurance, health, reimbursement--economics; Insurance carriers--economics; Private sector; Europe.

 Download PDF

М. Иванова, Е. Караславова, С. Туфкова    Кражбата на пациенти - форма на нелоялна конкуренция между общопрактикуващите лекари. -  8, 2008, № 4, 15-19.

Ключови думи (MEDLINE)   Physicians, Family-–psychology; Physicians, Family –ethics; Professional-Patient-Relations; Private practice-- Organization and Administration ; Interprofessional relations--ethics; Economic competition.

  Download PDF

Д. Тодорова, Е. Караславова, В. Петков, М. Дякова     Анализ на подготовката за договаряне на извънболничната медицинска помощ - ІІ част.  - 8, 2008, № 4, 20-23.

Ключови думи (MEDLINE): Ambulatory care--organization and administration; Ambulatory care --legislation and jurisprudence; Ambulatory care-- economics

  Download PDF

С. Спиридонов    Подходи за икономически анализ на болничната дейност. Оценка на ефективността. - 8, 2008, № 4, 79-84.

Ключови думи (MEDLINE):  Economics, hospital--organization and administration; Efficiency, organizational--economics; Financial management, hospital.


Download PDF

Представяне на Катедрата по Икономика на здравеопазването, ФОЗ, МУ София -  8, 2008, № 5, 2-5.

Ключови думи (MEDLINE):   Еducation, public гealth professional--organization and administration; Economics, medical; Education, graduate; Universities--organization and administration; Faculty--history.

Download PDF


С. Гладилов -  Икономиката на здравеопазването и нейната роля за по нататъшното развитие на капацитета на българското здравеопазване.   8, 2008, № 5, 6-9.

Ключови думи (MEDLINE):   Delivery of health care--organization and administration; Economics, medical; Health  care reform; Quality of health  care.

Download PDF

Ж. Павлова    Икономически измерения на здравето. - 8, 2008, № 5, 10-16.

Ключови думи (MEDLINE):   Health status; Income--trends; Health policy; Quality of life; Social class; Socioeconomic factors; Health resources--economics; Health resources--supply and distribution.

Download PDF

A. Чешмеджиева - Натрапвани резултати и очаквания от провежданата реформа и налагащи се изводи за обективните резултати от внедряването й. -  8, 2008, № 5, 17- 21.

Ключови думи (MEDLINE):    Health  care reform--trends;  Health services needs and demand -- trends; National health programs--trends; Health  care reform --organization and administration; Health facilities --organization and administration; Models, organizational.

Download PDF

Т. Златанова    Анализ на приходите и разходите на практика за първична извънболнична медицинска помощ.  - 8, 2008, № 5, 22-24.

Ключови думи (MEDLINE):   Primary health  care -- economics; Health expenditures; Health  care costs -- statistics and numerical data; Office visits-- statistics and numerical data; Primary health  care -- organization and administration; Primary health  care -- utilization; Practice management, medical --economics.

 Download PDF

Ц. Петрова Готова    Колко изразходва за лекарства населението в Югозападния район за планиране? -  8, 2008, № 5, 25-28.

Ключови думи (MEDLINE):    Drug costs -- statistics and numerical data; Drug utilization -- statistics and numerical data

 Download PDF

Н. Попов    Здравноосигурителните резерви на дружествата за доброволно здравно осигуряване   логика, нормативна уредба и практика. -  8, 2008, № 5, 29-31.

Ключови думи (MEDLINE):   Insurance, health, reimbursement --legislation and jurisprudence; Insurance, health, reimbursement -- trends; Cost of illness; Financing, personal; Insurance, health -- legislation and jurisprudence; Insurance, health – trends.

  Download PDF

А. Жеков   Съвременната болница в публично частното партньорство. -  8, 2008, № 5, 32- 34.

Ключови думи (MEDLINE):   Delivery of health care -- organization and administration; Hospital administration -- methods; Private sector; Public sector.

  Download PDF

Р. Янева    Разлика между реалните разходи за болнично лечение на пациент в хирургична клиника и получената за него цена от НЗОК. -  8, 2008, № 5, 35- 40.

Ключови думи (MEDLINE):   Surgery department, Hospital economics;  Insurance, health, reimbursement – economics; Insurance Coverage.

 Download PDF

Д. Щерева   Анализ разход полза.   8, 2008, № 5, 41- 42.

Ключови думи (MEDLINE):   Cost-benefit analysis; Efficiency, organizational; Cost savings; Health services research.

 Download PDF

Ж. Павлова, А. Андреев, Н. Нешева, Л. Афанасиева Болниците за долекуване, продължително лечение и рехабилитация – недооценен медицински и икономически ресурс. -  8, 2008, № 5, 43- 46.

Ключови думи (MEDLINE):   Hospitals, Convalescent --utilization;  Rehabilitation Centers -- utilization; Patient admission; Subacute care -- utilization; Chronic disease rehabilitation; Hospitals, special -- economics; Health services needs and demand.

 Download PDF

С. Бачев, Т. Златанова, А. Чешмеджиева,Р. Златанова Великова    Ролята на икономическия анализ в обучението по „Икономика на здравеопазването”. - 8, 2008, № 5, 47- 50.

Ключови думи (MEDLINE):   Economics; Costs and cost analysis; Education, graduate; Education, public health professional -- organization and administration.

Download PDF

Ж. Павлова, В. Лазаров, Ц. Петрова- Готова, Б. Делийска, Л. Афанасиева    Съвременни подходи за икономически анализ и оценка на лечението на болни, страдащи от гломерулонефрит.  8, 2008, № 5, 56-60.

Ключови думи (MEDLINE):   Glomerulonephriti -- economics; Glomerulonephritis -- drug therapy; Cost of illness; Drug costs.


Download PDF

Н. Велева, К. Кънчева, Д. Статева, К. Статев     Икономическа оценка на слепотата.   8, 2008, № 5, 61-64.

Ключови думи (MEDLINE):   Blindness -- economics; Blindness -- prevention and control; Cost of illness.


Download PDF

А. Щерев   Финансиране и разпределение на приходите в лечебните заведения. - 8, 2008, № 5, 94 97.

Ключови думи (MEDLINE):   Resource allocation--economics; Financial management -- methods; Delivery of health care-economics; Health care sector -- organization and administration; Economic competition.

Download PDF

Н. Лалев    Маркетингова култура в управлението на реформиращото се здравеопазване. -  8, 2008, № 5, 102- 106.

Ключови думи (MEDLINE):   Marketing of health services; Health care reform; Communication; Economic competition.

Download PDF

М. Траяноски,В. Лазаревик, В. Спиркоски    Основен пакет от здравни услуги и допълнителни възможности за развитие на здравното осигуряване в Македония. -  8, 2008, № 5, 117- 122.

Ключови думи (MEDLINE):   Insurance, health -- economics; Insurance coverage; Health care reform; Financing,-Personal; Income-; Private-Sector; Macedonia-Republic.

Download PDF

Б. Давидов   Колко струва лечението на пациента А.Б.В в болница Х?  - 8, 2008, № 5, 123 126.

Ключови думи (MEDLINE):   Hospital charges--statistics and numerical-data; Hospital costs--statistics and numerical data; Cost control; Critical pathways--organization and administration; Management information systems; Quality assurance, health care economics.

Download PDF

Т. Веков, С. Джамбазов   Нов подход в здравното осигуряване за подобряване на качеството. - 8, 2008, № 6, 66-68.

Ключови думи (MEDLINE): Insurance, health economics; Insurance, health-- trends ; Private sector--trends; Delivery of health care -- trends; Financing, government; Financing, personal; Health policy; Insurance, health-- economics; Insurance, health--trends; Managed care programs.

Download PDF

Н. Лалев    Фактори и бариери на социално етичния маркетинг в здравеопазването. - 8, 2008, № 6, 76-79.

Ключови думи (MEDLINE):Marketing of health services ethics; Ethics, Business; Organizational culture; Public policy; Social change; Social responsibility.


Download PDF

Ф. Ребергер, М. Христова, М. Дякова   Характеристики на здравната система в Германия. - 8, 2008, № 6, 85-88.

Ключови думи (MEDLINE):Delivery of health care -- organization and administration; Germany; Insurance, health -- history; Insurance, Health economics; Health benefit plans, Employee; Managed care programs; Health care reform.


Download PDF

М. Траяноски, В. Лазаревик    Доброволното здравно осигуряване – възможност за ползване на допълнителни здравни услуги извън обхвата на задължителното осигуряване. - 8, 2008, № 6, 89-91.

Ключови думи (MEDLINE):Insurance, Health -- economics; Insurance, health -- trends.; Financing, government; Financing, personal; Health policy.


Download PDF
   

Програмата Adobe Reader можете да свалите от този уеб адрес:

Download new and previous versions of Adobe Reader


 


Registered in
All.bg
Search Bulgarian web-space DIR.BG Search.bg Web.bg