Здравен мениджмънт

Автор: С. Попова, К. Шопова

Заглавие: Принципът за публичност в здравния мениджмънт. 2, 2002, № 1, 16-17.

Ключови думи (авторски):

Ключови думи (MEDLINE): Health care reform-organization and administration; Public relations.

Рубрика: Изследвания, анализи, обзори

Резюме

Авторите анализират уроците от провеждащата се здравна реформа и размишляват за основните цели на дебата, който изяснява ролята на обществения принцип в здравната реформа. Проучени са моралните основания за настоящата управленска практика, всяко от тях изисква дебатиране във връзка с постигането на целите.