Здравен мениджмънт

Автор: К. Шопова

Заглавие: Стил на мениджърско поведение - актуални проблеми. 2, 2002, № 1, 11-15.

Ключови думи (авторски):

Ключови думи (MEDLINE): Leadership; Personnel management; Organizational culture.

Рубрика: Изследвания, анализи, обзори

Резюме

Този документ отразява важни и интересни въпроси във връзка с организационното поведение в здравния мениджмънт. Няма универсален управленски стил - той се определя двустранно и от личните качества на медицинския персонал и от специфичните организационни задачи. Авторката разглежда необходимите за здравния мениджър качества, които той трябва да притежава във връзка с планирането, организирането, кадруването, ръководството, контрола и координирането при предоставянето на медицински грижи.