Здравен мениджмънт

Автор: П. Маринова

Заглавие: Международно сътрудничество и проекти: образователни и управленчески аспекти. 2, 2002, № 2, 16-20.

Ключови думи (авторски):

Ключови думи (MEDLINE): International cooperation; Schools, medical - organization and administration;
Program development; Disabled persons - rehabilitation; Disabled persons - education.

Рубрика: Изследвания, анализи, обзори

Резюме

В статията са фиксирани важни и нови елементи в управлението на образователна институция "Медицински колеж", като резултат от дългогодишното сътрудничество на два колежа - колежите в гр. Ден Хелдер, Холандия и гр. Враца, България.Споделен е опитът от реализирането на проект "Грижи за лица с умствени увреждания и образование в България". Отбелязан е иновативният подход при създаването, реализирането и управлението на проект и новостите при създаването на учебни планове, програми и помагала.


 

Д-р Пенка Маринова, дм - директор на Медицинския колеж - Враца при Медицинския университет - София.