Здравен мениджмънт

Автор: Ив. Стамболова, Г. Чанева

Заглавие: Конфликтните ситуации при медицинските специалисти. 2, 2002, № 1, 28-32.

Ключови думи (авторски): конфликт; медицински персонал.

Ключови думи (MEDLINE): Conflict - Psychology; Health personel - psychology; Group-Processes.

Рубрика: Изследвания, анализи, обзори

Резюме

Целта на това проучване е да разследва причините за възникващите сред медицинският персонал конфликти, тяхната острота и възможностите за тяхното разрешаване. Авторите предлагат някои подходи за ефективно разрешаване на професионалните конфликти в здравните организации.