Здравен мениджмънт

Автор: К. Пасхалидис

Заглавие: Общественото мнение - фактор на здравната реформа. 1, 2001, № 1, 28-30.

Ключови думи (авторски): обществено мнение; здравна реформа; мениджмънт на промяната

Ключови думи (MEDLINE): Public oppinion; Health care reform; Patient satisfaction; Questionnaires; Family practice - standards; Professional competence.

Рубрика: Изследвания, анализи, обзори

Резюме:

Информацията отнасяща се за общественото мнение и обществените очаквания е необходима за по-ефективно управление на здравната реформа. Авторът представя резултатите от анонимно проведено сред български и гръцки граждани социологическо проучване. Информацията показва относително ниското ниво на удовлетвореност от промените в здравната система. Според обществената оценка е необходимо увеличаването на професионалната квалификация на семейните лекари.