Здравен мениджмънт

Автор: К. Кирилов

Заглавие: Качества на здравния мениджър. 1, 2001, № 1, 10-13.

Ключови думи (авторски):

Ключови думи (MEDLINE): Health services administration - manpower; Character; Leadership.

Рубрика: Изследвания, анализи, обзори

Резюме:

Въз основа на националния опит и опита на много западноевропейски и американски мениджърски школи се обсъждат необходимите качества във връзка с успешното изпълнение на всекидневната работа на добрия мениджър. Достига се до заключението, че е необходимо да се развиват и усъвършенстват в желаната посока онези качества, които водят мениджъра до професионална кариера и успех.
Не съществува човешко същество, което да притежава всички положителни качества за управление. Идеалният мениджър съществува само на теория (на хартия). Постигането на идеалният мениджър трябва да бъде цел, амбиция и всекидневна задача за всички мениджъри.