Здравен мениджмънт

Автор: К. Чамов

Заглавие: Технология на партньорството в здравеопазването. 2, 2002, № 2, 25-32.

Ключови думи (авторски):

Ключови думи (MEDLINE): Interinstitutional relations; Health policy; Delivery of health care - organization and administration; Cooperative behavior.

Рубрика: Изследвания, анализи, обзори

Резюме

Партньорството за целите на здравното развитие представлява важен елемент от всяка съвременна национална здравна политика. Партньорството в здравеопазването се дефинира като доброволно междусекторно сътрудничество на различини институции и организации (държавни, обществени, благотворителни и частни), които обединяват своя потенциал и ресурси в рамките на споделени интереси с цел подобряване на общественото и личното здраве. Настоящият материал представя технологичния процес за реализация на партньорствата в здравеопазването, анализира принципите и факторите, влияещи върху успеха на партньорствата, както и характеристиките на различните групи партньори.


 

Д-р Кънчо Чамов, главен асистент, катедра "Здравен мениджмънт", Факултет "Обществено здраве" при МУ София.