Здравен мениджмънт

Автор: Й. Вучков

Заглавие: Медицина и религия - традиции и перспективи. 2, 2002, № 3, 13-16.

Ключови думи (авторски): Религия; Медицина; Сътрудничество; Единодействие; Съвместна отговорност.

Ключови думи (MEDLINE): Religion and medicine; Pastoral care - methods; Patient care team.

Рубрика: Изследвания, анализи, обзори

Резюме

Хилядолетна и непреходна е връзката на медицината с религията – създадени и призвани да спасяват и лекуват хората. Особеното мястото на лекаря, на медицината и на медицинската етика в каноните на основните световни религиозни учения е подчертано от многобройни факти, потвърждаващи единодействието и съвместната отговорност на лекаря и духовника за лечението на болните. През последните десетилетия се очертаха нови възможности за модерно и ефикасно сътрудничество между медицината и религията.


Адрес за кореспонденция: Д-р Йордан Стоянов Вучков – ординатор, Клиника по aнестезиология, спешна и интензивна медицина, УМБАЛ ЕАД, Стара Загора.