Здравен мениджмънт

Автор: Б. Борисова

Заглавие: Промоция на здравето - приоритет на здравната реформа. 1, 2001, № 1, 34-35.

Ключови думи (авторски): промоция на здравето; нова здравна политика; здравни приоритети; здравословен начин на живот

Ключови думи (MEDLINE): Health promotion - organization and administration; Health policy; Health priorities; Adolescence.

Рубрика: Изследвания, анализи, обзори

Резюме:

Промоцията на здравето е основен фактор на новата здравна политика. Според нашата информация българските ученици водят нездравословен начин на живот. В процесът на провеждане на здравната реформа в нашата страна, приоритетно място и роля трябва да се даде на промоцията на здравето.