Здравен мениджмънт

Автор: К. Чамов

Заглавие: Съвременната здравна политика и медицинската сестра. 1, 2001, № 1, 17-21.

Ключови думи (авторски):

Ключови думи (MEDLINE): Health policy; Nursing care - standards; Nursing research-trends.

Рубрика: Изследвания, анализи, обзори

Резюме:

Повече от 6 млн. медицински сестри работят в здравното обслужване на страните членки на СЗО от Европейския регион. Този факт оказва пряко или косвено влияние върху професията на медицинската сестра и е много важно за процеса на формулиране на здравната политика и на механизмите за нейното приложение.
Съществен елемент на новата роля на сестрите в рамките на стратегията на СЗО "Здраве за всички", активното участие на тази професионална група в изграждането на здравната политика на национално и регионално ниво. Настоящето изследване съдържа анализи на съвременните политически тенденции за развитието на сестринското обслужване в следните сфери: политика за развитие; законови и нормативни рамки; човешки ресурси в здравния мениджмънт.
В заключение е подчертана необходимостта от въвеждането на продължителен процес на стратегическо планиране за развитието на сестринското обслужване. Това ще се постигне с активното участие на специално обучени, компетентни медицински сестри и трябва да цели определянето на преоритетите за приложение на националната стратегия за медицинските сестри.