Здравен мениджмънт

Автор: К. Любомирова, Т. Попов

Заглавие: Здравни проблеми, породени от бума на нанотехнологиите - 6, 2006, № 4, 67-71.

Ключови думи (авторски): наночастици, масова употреба, здравен риск.

Ключови думи (MEDLINE): Nanostructures--adverse-effects; Nanostructures--toxicity; Nanotechnology--trends; Risk assessment.

Рубрика: Изследвания, анализи, обзори

Резюме

През последните години поради редица свойства (висока твърдост и термоустойчивост, “невидимост” за макрофагите и др.) наночастиците навлизат в много области на живота. Тяхното приложение нараства и в медицината, където се използват в образната диагностика , както и като носители на лекарствени средства до таргетни органи и клетки. Не достатъчно са изучени отрицателните им здравни ефекти и възможни токсични свойства при инхалаторна, дермална и парентерална екпозиция.

 

 


Адрес за кореспонденция:
н.с. I ст. д-р Каролина Любомирова, дм
Секретар на Българското Токсикологично Дружество
Национален център по опазване на общестеното здраве;
Бул. “Акад. Иван Гешов” 15; 1431 София
тел: 5812471 e-mail: carol_lub@dir.bg