Здравен мениджмънт

Автор: Б. Давидов

Заглавие: “Центрове на силата” в управлението на здравеопазването: Министерството на здравеопазването или Националната здравноосигурителна каса да управляват системата "Медицински дейности"? 3, 2003, № 2, 52-57.

Ключови думи (авторски): Управление; Баланс на отговорности; Министерство на здравеопазването, Национална здравноосигурителна каса.

Ключови думи (MEDLINE): Health care sector – organization and administration; Health care reform – organization and administration; Power -Psychology; Politics; Models, organizational.

Рубрика: Здравна икономика

Резюме

Представят се основните функции по управление на системата “медицински дейности”. Описва се изпълнението на тези функции от Министерството на здравеопазването (МЗ) преди здравната реформа. Описва се появата на нови “центрове на сила” в управлението на системата, един от които е Националната здравно-осигурителна каса (НЗОК). Разглеждат се хипертрофираните управленски правомощия развити от НЗОК. Предлага се подобряване на баланса между тези правомощия, като МЗ трябва категорично да поеме отговорностите за подобряване на здравното състояние и за организацията на системата “медицински дейности”.

По изрично желание на автора пълният текст е публикуван в раздел "Дискусии".

 


Адрес за кореспонденция: д-р проф. ик. Божимир Давидов, дмн - завеждащ лаборатория “Информационни системи”, Национален център по здравна информация, 1430 София, бул. “Акад. Ив. Гешов” № 15. Тел.: 5814-273.
E-mail: davidov@nchi.government.bg