Здравен мениджмънт

Автор: П. Маринова

Заглавие: "Връзки с обществеността" в системата на здравеопазването. 2, 2002, № 1, 40-43.

Ключови думи (авторски): Public relations; Health services administration - standards.

Ключови думи (MEDLINE):

Рубрика: Здравна икономика

Резюме

Тази статия разглежда ролята на връзките с обществеността в системата на здравеопазването в България, чрез които е препоръчано използването на широко известните форми на работа в Европейските страни при които се провежда реформа - напр. реконструиране, иновации, необходимост от установяването на отдели за връзки с обществеността към здравните институции. Подценява се проблемът с квалификацията на персонала в тези отдели. Разглеждат се така също и възможностите за създаването на специалисти по връзки с обществеността.