Здравен мениджмънт

Автор: В. Борисов

Заглавие: Стратегическият здравен мениджмънт между икономиката и етиката - 6, 2006, № 2, 63-72.

Ключови думи (авторски):

Ключови думи (MEDLINE): Health facilities--organization and administration; Delivery of health care--organization and administration; Health services administration--ethics; Health services administration--economics; Organizational objectives; Social values, Ethics, medical.

Рубрика: Дискусионен клуб - Проблемна лекция


Адрес за кореспонденция:
Проф. д-р
В. Борисов, д.м.н
Катедра Здравен Мениджмънт
Факултет по Обществено здраве, Медицински университет - София
1227 София; ул. Бяло море № 8, етаж IV,
Тел. 0899 09 88 60