Здравен мениджмънт

Автор:

Заглавие: Злокачествените заболявания - един от най-сериозните социално-значими проблеми на общественото здраве. Представяне на препарата Avastin - 6, 2006, № 2, 76-78.

Ключови думи (авторски):

Ключови думи (MEDLINE): Neoplasms--drug therapy; Antineoplastic agents--therapeutic use; Antineoplastic agents--administration and dosage; Vascular endothelial Growth factor-A--antagonists and inhibitors; Antineoplastic protocols; Avastin.

Рубрика: По света - събития и факти

Пълен текст

Повече от 11млн. души са диагностицирани с “рак” всяка година. До 2020г. този брой ще нарасне до 16млн. “Ракът” причинява 7 млн. смъртни случаи всяка година, или 12.5% от смъртните случаи в световен мащаб. Най-често срещаните злокачествени новообразувания сред мъжете са белодробният и стомашният карцином, а сред жените - карциномът на млечната жлеза и на маточната шийка. Някои от най-често срещаните видове рак са лечими с хирургични интервенции, химиотерапия, лъчелечение. Шансът за успех е значителен, ако процесът се открие в ранен стадий.

Последната една година ще бъде запомнена с разрешението за употреба в Европа и България на един нов продукт, който според някои специалисти ще доведе до създаването на нова специалност в онкологията. Avastin™ - e първото анти-ангиогенетично лекарство, което разрушава кръвоснабдяването на туморите и инхибира образуването на нови. Терминът АНГИОГЕНЕЗА е споменат за първи път през 1787 г. от британският хирург Джон Хънтър, който се счита от много лекари за бащата на модерната хирургия. Термина започва да се използва широко в медицината, когато се говори за растеж на кръвоносни съдове в човешкия организъм.

AVASTIN™ - ФАКТ ЛИСТ

Анти-ангиогенното лекарство Avastin се причислява към групата на т. нар. прицелни лечения”, но е единствено и уникално по рода си в клиничната практика като механизъм на действие. Avastin атакува директно кръвоснабдяването на туморите и на практика ги “задушава”, като разрушава новообразувани­те туморни кръвоносни съдове и предотвратява образуването на нови такива. Без този процес на обра­зуване на собствени кръвоносни съдове (ангиогенеза) туморите не могат да прогресират и да нарастват и се връщат в латентно състояние. Освен това Avastin силно повишава ефективността на успоредно прилаганата химиотерапия. Avastin може да се прилага в комбинация с класическите и съвременните противоракови лекарства без значимо да увеличава токсичността им най-малко поради различния си механизъм на действие. което го прави удобен за комбиниране със стандартните схеми на лечение.

Avastin™ с успешен ход в борбата с рака

• Януари 2005 - Одобрен в ЕС за лечение като първа линия на метастатичен рак на дебелото и правото черво в комбинация с химиотерапия след одобрението от Американската агенция по храните и лекарствата (FDA) през 2004. При тази индикация, с включването на Avastin в лекарствените схеми на лечение, е регистрирана недостигната досега средна преживяемост на пациените.

• Април 2005 - Одобрен в България за лечение като първа линия на метастатичен рак на дебе­лото и правото черво в комбинация с химиотерапия. По-късно през същата година Avastin е включен в Позитивния лекарствен списък на Република България.

• Юни 2005 - В САЩ на най-големия конгрес по клинична онкология в света (ASCO) бяха до­кладвани резултатите от фаза III клиничното проучване E4599, които показаха, че Avastin в комбинация с химиотерапия, базирана на платина (paclitaxel и carboplatin) значително увеличава общата преживяемост при пациенти с нелекуван недребноклетъчен рак на белия дроб.

• ASCO (юни 2005); и ECCO (октомври 2005), San Antonio Breast Cancer Symposium (декември 2005). Анализът на провеждащото се фаза III клинично проучване E2100 при пациентки с локално на­преднал или метастазирал рак на млечната жлеза показа, че Avastin в комбинация с paclitaxel удължава два пъти периода, свободен от прогресия в сравнение със самостоятелното лечение с paclitaxel (11,4 срещу 6,11 месеца). Данните са все още непълни, за да се направи преценка и на общата преживяемост, но изследователите са уверени, че огромната разлика в периода, свободен от прогресия, ще се превърне в значимо предимство и по отношение на общата преживяемост на пациентките.

Историята в дати

• През 30-те години на 20-ти век се появяват редица публикации от наблюденията на хирурзи, оперирали пациенти с рак, в които се описва силното кръвоснабдяване на туморите и огромното ко­личество кръвоносни съдове, които се различават от нормалните човешки вени и артерии. Още тогава се появява идеята за ,,задушаване” на тумора чрез блокиране на кръвоносната му система.

• Около 40 години по-късно, през 1971 г., Фолкман публикува хипотезата за ангиогенезата в чо­вешкия организъм. Теоретичната хипотеза на Фолкман се потвърждава от изследванията на друг учен в областта - Дворак, който открива, че туморите отделят вещество, което има отношение към растежа на техните собствени кръвоносни съдове.

• Най-голямото откритие се случва през 1989 година, когато в лабораториите на Genetech в САЩ, проф. Наполеоне Ферара клонира съдовия растежен фактор, отделян от туморите (VEGF). Тогава всъщност е идентифициран ,,главният заподозрян’’, който осигурява на злокачествените тумори кислород и хранителни вещества. Още тогава започва разработването на лекарство, което да блокира този фактор, отделян от туморите. Осем години по-късно, през 1997 г. започва първото изпитване при хора с рак на лекарство, блокиращо VEGF.

• През 2003 г. е публикуван първият резултат от приложението на Авастин при пациенти с рак на дебелото черво. Резултатите са достатъчно обнадеждаващи, за да доведат до одобрението на това лекарство в САЩ през януари 2004 г., а след това и в Европа, и България.

Клинично развитие на Avastin

Клиничните програми с участието на Avastin са най-мащабните, които извършва компанията Roche в момента. Авастин е включен в клинични проучвания от фаза III в осем индикации, а се обсъжда началото на програми в още много други. Най-голям брой проучвания се провеждат в трите основни туморни индикации: колоректален рак, рак на млечната жлеза и белодробен рак.

Авастин се очертава като едно от най-обещаващите онкологични лекарства. Именно затова Roche е предприел една от най-големите клинични програми, осъществявани някога. Само през 2006 година се очаква в програми с Avastin да участват около 15 000 пациенти по целия свят.

В България се провеждат няколко от клиничните изпитвания на Авастин. В средата на миналата година при­ключи набирането на пациенти с напреднала форма на рак на дебелото черво. Провеждат се изпитвания при рак на белия дроб и при рак на дебелото черво в ранен стадий. Roche в България планира да проведе проучване и при пациентки с метастазирал рак на гърдата, като проучването вероятно ще започне през юни 2006 г.

РЕВОЛЮЦИОННО НОВО ЛЕЧЕНИЕ НА РАКОВИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Екип от водещи онколози и представители на фармацевтичната компанияРош България” организираха премиера на революционното анти-ангиогенно лекарство Avastin, което дава нови надежди за пациентите с онкологични заболявания. Уникалният по рода си като механизъм на действие в клиничната практика Avastin, и възможностите, които се откриват с него за раково болните хора бяха представени на пресконференция на 8-ми април в Конгресния център на Международен панаир в Пловдив.

Avastin представлява принципно нова практика на успешно третиране на злокачествените образувания, като освен това силно повишава ефективността на успоредно прилаганата химиотерапия. Очаква се новото анти-ангиогенно лечение да бъде успешно при голям брой ракови заболявания и да върне надеждата в много семейства.

Avastin беше одобрен през април 2005 в България за лечение в напреднали стадии на рак дебелото и правото черво в комбинация с химиотерапия. По-късно през същата година е включен в Позитивния лекарствен списък на Република България.

Повече информация за лекарството, механизма на действие и най-вече за възможностите за живот на раково болните хора предоставиха водещи експерти в областта на онкологията - доц. Асен Дудов, директор на Областен онкологичен диспансер – София, доц. Константа Тимчева, завеждащ отделение „Химиотерапия” в Националния онкологичен медицински център, д-р Галина Куртева, химиотерапевт в Националния онкологичен медицински център, д-р Данаил Дамянов, химиотерапевт в Националния онкологичен медицински център, д-р Красимир Койнов, зав.отделение „Химиотерапия” в МБАЛ „Царица Йоанна”, д-р Антоанета Томова, началник отделение „Химиотерапия” в Пловдивския онкологичен диспансер и д-р Петя Владимирова, ръководител „Онкология” в „Рош България”.

Клинично развитие на Avastin

Клиничните програми с участието на Avastin са най-мащабните, които извършва компанията Roche в момента. Авастин е включен в клинични проучвания от фаза III в осем индикации, а се обсъжда началото на програми в още много други. Най-голям брой проучвания се провеждат в трите основни туморни индикации: колоректален рак, рак на млечната жлеза и белодробен рак.Авастин се очертава като едно от най-обещаващите онкологични лекарства. Именно затова Roche е предприел една от най-големите клинични програми, осъществявани някога. Само през 2006 година се очаква в програми с Avastin да участват около 15 000 пациенти по целия свят. В България се провеждат няколко от клиничните изпитвания на Авастин. В средата на миналата година приключи набирането на пациенти с напреднала форма на рак на дебелото черво. Провеждат се изпитвания при рак на белия дроб и при рак на дебелото черво в ранен стадий. Roche в България планира да проведе проучване и при пациентки с метастазирал рак на гърдата, като проучването вероятно ще започне през юни 2006 г.